Tarieven

Contributie m.i.v. 01-01-2024

Jeugd t/m 12 jaar                                               € 50,00

Jeugd van 13 jaar tot en met 17 jaar               € 70,00

Senioren vanaf 18 jaar                                       € 125,00

Leeftijdsindeling zoals die is vastgelegd in de statuten van de KNLTB

Senioren: personen die voor de eerste januari van enig bondsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt.

Junioren: degenen die voor de eerste januari van enig bondsjaar de zeventienjarige leeftijd niet hebben bereikt.